ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน ผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบภาคปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อนสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน ผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบภาคปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อนสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป