ประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่ี่นี่เพื่ออ่าน ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป